Ceník

Am    mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h věk od 15 let                                    7.500,- Kč

A1      motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu do 11 kW (tříkolky max 15 kW) věk od 16 let                   7.500,- Kč

A2     motocykly o výkonu motoru max. 35 kW věk od 18 let                                                                                    8.000,- Kč

A       motocykly bez omezení výkonu či objemu věk od 24 let (čtyřkolky do 15 kW/ 400 kg věk 20/21)               8.000,- Kč

B       motorová vozidla do 3500 kg věk od 18 let                                                                                                     12.000,- Kč

B+E   motorová vozidla + přípojná vozidla , jízdní soupravy vozidel skupiny B a přípojných vozidel nad 750 kg

         věk od 18 let                                                                                                                                                        7.000,- Kč

C      motorová vozidla nad 3500 kg věk od 21 let                                                                                                   18.000,- Kč

C+E  motorová vozidla nad 3500 kg a přípojná vozidla nad 750 kg

         jízdní soupravy vozidel skupiny C a přípojných vozidel nad 750 kg věk od 18 let                                         7.500,- Kč

D      autobus, věk od 24 let                                                                                                                                      22.000,- Kč 

T       traktor, věk od 17 let                                                                                                                                          15.000,- Kč